Aktualności
sobota, 30 maj 2015
 
 
Jechał 120km/h w obszarze zabudowanym - stracił prawo jazdy Drukuj E-mail
Wiadomości
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali prawo jazdy 38-letniemu kierowcy, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 70 km/h.  28 maja 2015 roku policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość pojazdów na drodze w  miejscowości Mokra Prawa na terenie powiatu skierniewickiego. Między innymi z uwagi na zabudowania i szkołę podstawową obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Około godz. 19:25 funkcjonariusze wykonali pomiar prędkości dostawczego renaulta trafic. Okazało się, że pojazd jechał z prędkością 120 km/h w terenie zabudowanym. Został zatrzymany do kontroli. Poza nałożeniem 400-złotowego mandatu za przekroczenie prędkości, policjanci zatrzymali 38-letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowieckiego prawo jazdy. Dokument zostanie przesłany do starostwa, które go wydało w celu wydania decyzji o cofnięciu mężczyźnie uprawnień do kierowania pojazdami. Pierwsza decyzja wydawana jest na okres trzech miesięcy z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Image

 
Skierniewicka policja na VII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach Drukuj E-mail
Wiadomości

25 maja 2015 roku skierniewicka Policja wzięła udział w VII Festiwalu Nauki, na który zaproszona została przez władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.  Dzień poświęcony był aspektom doboru i pracy w służbach mundurowych oraz kwestiom  z zakresu zarządzania kryzysowego. Przed gronem kadry naukowej uczelni, zaproszonych licealistów oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wystąpili prelegenci z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. 

Czytaj całość...
 
Przypominamy o nowych przepisach! Drukuj E-mail
Wiadomości

Miniony weekend prawdopodobnie nie należał do najszczęśliwszych dla  38-letniego mieszkańca Skierniewic. Mężczyzna prowadził samochód  mimo cofniętych decyzją Starosty Skierniewickiego uprawnień. Niestety, czyn ten nie jest już wykroczeniem - w myśl nowych przepisów za jego popełnienie grozi  nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. 

W dniu 22 maja 2015 roku grudnia około godziny 19:45 na al. Rataja w Skierniewicach funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z KMP w Skierniewicach zatrzymali do kontroli kierującego fordem mondeo. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, ponieważ zostały one cofnięte. Jeszcze do 18 maja 2015 roku groziłby mu jedynie wysoki mandat za popełnione wykroczenie. W myśl obowiązujących przepisów zachowanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a Kodeksu karnego), za którego popełnienie to czyn przewidziana jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara dwóch lat pozbawienia wolności..  Należy też dodać, że niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 
odnaleziony zaginiony Drukuj E-mail
Wiadomości

Dzięki zaangażowaniu mediów i czujności mieszkanki powiatu grodziskiego odnaleziony został 65-letni mężczyzna z Bełchowa, którego zaginięcie zgłosiła 24 maja 2015 roku zaniepokojona rodzina. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna wyszedł późnym wieczorem 23 maja ze spotkania na terenie miejscowości Ziemiary i zaginął po nim jakikolwiek ślad. W poszukiwania zaangażowano bardzo wielu policjantów ze skierniewickiej jednostki, włączyła się straż pożarna oraz rodzina i znajomi zaginionego. Poszukujący sprawdzali przyległe do miejsca zaginięcia powierzchnie leśne, do poszukiwań został użyty policyjny pies tropiący, helikopter, a informacja została przekazana również do mediów z prośbą o pomoc w poszukiwaniu 65-latka. Mężczyzny jednak - pomimo bardzo dokładnego sprawdzenia terenu -nie udało się odnaleźć. Około godz. 22:00 z dyżurnym skierniewickiej jednostki połączyła się mieszkanka powiatu grodziskiego (woj. mazowieckie) i oświadczyła, że w Internecie przeczytała informację o poszukiwaniu zaginionego. Wskazała, że widziała mężczyznę, a było to na terenie powiatu sochaczewskiego w okolicach Niepokalanowa. Po poinformowaniu  policji, sama również udała się w to miejsce, odnalazła mężczyznę i zajęła się nim, w tym czasie dotarli policjanci z powiatu sochaczewskiego.  Dzięki zaangażowaniu mediów i obywatelskiej postawie kobiety kilkanaście minut po północy 65-latek był już ze swoją rodziną.

 
Nowe przepisy dla kierujących Drukuj E-mail
Wiadomości

ImageOd dzisiaj (18 maja 2015 r.) zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

(źródło: BPiRD KGP)

 

 
Kolejne życie uratowane Drukuj E-mail
Prewencja

Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie policjantów udało się uratować życie mężczyzny, który zażył znaczną ilość środków nasennych. 15 maja 2015 roku około godz. 1.45 w nocy dyżurny skierniewickiej policji otrzymał z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego informację o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. Ustalenia dyżurnego wskazywały, że desperat pochodzi z osiedla Widok i natychmiast pod wskazany adres pojechał patrol Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Okazało się, że mężczyzny tam nie ma. Policjanci ustalili, że mężczyzna okresowo przebywa pod innym adresem na osiedlu Zadębie, położonym na drugim końcu miasta. Pojechał tam patrol wywiadowców. Na miejscu brama posesji była zamknięta i nie było jasne, czy ktokolwiek jest w środku. W trosce o życie mężczyzny wywiadowcy postanowili zdemontować część bramy i wejść na posesję. Chwilę później byli przed drzwiami. Otworzył je 72-letni skierniewiczanin, który w pogarszającym się z każdą chwilą stanie zdrowia poinformował policjantów, że zażył znaczną ilość tabletek nasennych. Pogotowie ratunkowe było już w drodze, jednak stan mężczyzny nadal  pogarszał się. Człowiek tracił kontakt z policjantami. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu pogotowia czuwali nad nim, nie pozwalając na utratę przytomności i będąc gotowymi do prowadzenia w każdej chwili resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z chwilą przyjazdu służb medycznych interwencja policjantów zakończyła się, a 72-latek został przekazany pod opiekę załodze pogotowia.

 
Wypadek przy pracy zadecydował o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny Drukuj E-mail
Wiadomości

Wypadek przy pracy zadecydował o zatrzymaniu mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Organy ścigania poszukiwały 56-letniego mężczyzny przynajmniej od 2012 roku. 14 maja 2015 roku około godz. 14:40 skierniewiccy policjanci udali się do jednej z miejscowości na terenie gminy Godzianów, gdzie miało dojść do wypadku przy pracy. Na jednego z pracowników gospodarstwa spadła suwana brama, która prawdopodobnie wypadła  z prowadnic. Zadaniem policjantów było ustalić okoliczności tego zdarzenia, a w tym celu została na miejsce również skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza.  Mundurowi z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego wylegitymowali mężczyznę. Wówczas okazało się, że jest on poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu i odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna nie posiadał stałego miejsca zameldowania. Obrażenia, jakich doznał w wyniku zdarzenia nie zagrażały bezpośrednio jego życiu i zdrowiu. Wobec braku przeciwwskazań lekarza do przewożenia mężczyzny, zostanie niezwłocznie przetransportowany do zakładu karnego.

 
Uwaga na oszustów! Drukuj E-mail
Wiadomości

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Skierniewic i okolicy,
aby zachowali czujność przy odbieraniu telefonów i  w kontaktach z obcymi osobam
i.
Dzisiaj (14.05.2015 r.),około godz. 11:00 miała miejsce próba wyłudzenia pieniędzy przez oszustów metodą podobną do tej na tzw. wnuczka.

Osoby dzwoniące do mieszkanki Skierniewic podawały się w rozmowie za członków rodziny i ich znajomych prosząc o pożyczkę dużej sumy pieniędzy w związku ze spowodowaniem przez członka bliskiej rodziny wypadku drogowego,   koniecznością poniesienia kosztów jego leczenia i „zatuszowania” sprawy poprzez niezawiadamianie Policji. 

Oszuści dodatkowo sprawdzali, czy nie została zawiadomiona policja: po zakończeniu  pierwszej rozmowy z  fałszywym członkiem rodziny, zadzwoniła kolejna osoba - mężczyzna podający się za policjanta - która prosiła o podanie do telefonu innego  policjanta. Było to sprawdzenie, czy została wezwana policja i czy jest na miejscu. W momencie kiedy  kobieta stwierdziła, że nie ma żadnego policjanta, to rozmówca stwierdził, że była to  jednak była pomyłka

Następnie  z pokrzywdzoną ponownie łączył się potrzebujący pomocy fałszywy krewny, który prosił o podzielenie sumy pieniędzy na części, włożenie do  oddzielnych kopert i ostatecznie przekazanie ich kurierowi, który miał niebawem przyjechać. 

Na szczęście skierniewiczanka, która odebrała fałszywe telefony wykazała się zdecydowaną, asertywną postawą i nie dała się oszukać.

Osoby, które odbiorą tego typu telefony proszone są o pilny kontakt

z Policją pod nr 997

i nie przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy

dzwoniącym oszustom!

 
Zgubiłeś telefon? Drukuj E-mail
Wiadomości

Poszukujemy właściciela telefonu przedstawionego na powyższym zdjęciu. Został on znaleziony w kwietniu 2015 roku  w okolicy bloku przy ul. Pomologicznej 9 w Skierniewicach.  Dotychczas nie udało się ustalić jego właściciela, a  telefon jest zablokowany. Numer IMEI – 353427066481530.

Osoba, która zgłosi się po zgubę powinna posiadać przy sobie dokumenty świadczące o tym, że jest właścicielem telefonu. Kontakt w tej sprawie można nawiązać z dzielnicowym mł.asp. Krzysztofem Winciorkiem pod nr tel. :46 834 12 84.


 
Ruszają patrole ponadnormatywne w Skierniewicach Drukuj E-mail
Wiadomości

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach podinsp. Tomasz Jarzyna podpisał z Prezydentem Miasta Skierniewice Krzysztofem Jażdzykiem porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie  Skierniewic w 2015 roku.

13 maja 2015 roku  r. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach i Prezydent Miasta Skierniewice podpisali porozumienie, w którym udokumentowano przekazanie kwoty 80 000 zł przeznaczonej na służby ponadnormatywne realizowane przez policjantów w ramach miejskiego programu "Bezpieczne miasto".  Policjanci na dodatkowych - ponadnormatywnych służbach będą realizowali zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta oraz zapewniali bezpieczeństwo jego mieszkańców. Głównie popołudniem, patrole piesze kierowane będą w miejsca zagrożone zdiagnozowane podczas analizy stanu bezpieczeństwa. Ponadto funkcjonariusze będą też zabezpieczali organizowane przez Urząd Miasta Skierniewice wydarzenia plenerowe i imprezy publiczne.
 
III Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy Drukuj E-mail
Ruch drogowy

11 maja 2015 roku na terenie OPP w Łodzi odbyły się finał wojewódzki „III Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy”. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Skierniewicach: sierż. szt. Marcin Kleczko i sierż. szt. Jacek Piechut. Gratulacje!

Image
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 639