Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych na rok 2016

27 kwietnia 2016 roku r. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach podinsp. Tomasz Jarzyna i Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk podpisali porozumienie, w którym udokumentowano przekazanie kwoty 100 000 zł przeznaczonej na służby ponadnormatywne realizowane przez policjantów w ramach miejskiego programu "Bezpieczne miasto".

Policjanci na dodatkowych - ponadnormatywnych służbach będą realizowali zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta oraz zapewniali bezpieczeństwo jego mieszkańców. Patrole piesze  policjantów lub łączone – policjantów i funkcjonariuszy skierniewickiej Straży Miejskiej będzie można spotkać w rejonie dworca PKP, parki miejskiego, w centrum miasta, nad zalewem miejskim, w osiedlowych uliczkach dzielących miejskie skupiska bloków, a także innych miejscach wymagających ich obecności wynikających z analizy bezpieczeństwa.  Ponadto funkcjonariusze będą też zabezpieczali organizowane przez Urząd Miasta Skierniewice wydarzenia plenerowe i imprezy publiczne.