PODSUMOWANIE AKCJI "ZNICZ 2017" - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

PODSUMOWANIE AKCJI "ZNICZ 2017"

Skierniewiccy policjanci od 27 października do 2 listopada na terenie powiatu skierniewickiego przeprowadzili akcję pod nazwą "ZNICZ 2017". Policjanci podczas trwającej akcji pełnili służbę w rejonach cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

Przede wszystkim policjanci w tym czasie kierowali ruchem drogowym w miejscach newralgicznych, przeprowadzali kontrole drogowe, sprawdzali stan trzeźwości kierujących, zwracali uwagę na zachowanie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednoczesnie byli stanowczy wobec sprawców wykroczeń i przestępstw na drodze. W ciągu 7 dni na terenie podległym pod KMP w Skierniewicach doszło do 1 wypadku oraz 27 kolizji drogowych. W czasie przeprowadzonych działań policjanci ujawnili 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz ujawnili 128 przypadków przekracania prędkości, 20 przypadków niekorzystania przez kierujących z pasów bezpieczeństwa oraz zatrzymali 13 dowodów rejestracyjnych od niesprawnych pojazdów.