Działania PRĘDKOŚĆ - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Działania PRĘDKOŚĆ

Z analizy wypadków drogowych zaistniałych w 2017 roku wynika, że główna przyczyną zdarzeń w dalszym ciągu jest nadmierna prędkość. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, policjanci 5 stycznia w całej Polsce przeprowadzili działania „Prędkość”. Celem tych działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

5 stycznia policjanci skiernieickiej drogówki wyposażeni w urządzenia do pomiaru prędkości nadzorowali ruch na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu. Podczas przeprowadzonych kontroli ujawnili 30 kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości. 

Policjanci w dalszym ciągu apelują do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku na drodze. Zmienna aura, nagłe opady deszczu, (spodziewanego) śniegu oraz silnego wiatru drastycznie zmieniają warunki drogowe, co w połączeniu z brawurą może zakończyć się tragedią.