DEBATA SPOŁECZNA W BOLIMOWIE - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

DEBATA SPOŁECZNA W BOLIMOWIE

26 marca 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Bolimowie odbyła się debata społeczna pod nazwą "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa – reaktywacja Posterunku Policji w Bolimowie", w której uczestniczyli przedstawiciele gminy. Inicjatorem spotkania był Komendant Miejski Skierniewicach mł. insp. Tomasz Jarzyna.

Debata odbyła się przed planowaną Sesją Rady Gminy i dotyczyła reaktywacji posterunku Policji w Bolimowie. Oprócz Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach w debacie uczestniczył Wójt Gminy – Stanisław Linart oraz przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinsp. Jarosław Janus – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dyskusję na temat bezpieczeństwa gminy poprzedzili dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych z Bolimowa, którzy przedstawili prezentację dotyczącą bezpieczeństwa gminy na podstawie analizy zagrożenia. Ponadto dzielnicowi omówili funkcjonowanie interaktywnej „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie asp. szt. Jarosław Małkus przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dotyczących poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy. Uczestnicy debaty podzielili się własnymi spostrzeżeniami i informacji mogącymi wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.