Informacje

INAUGURACJA KAMPANII "NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ"

2 kwietnia 2019 roku w Skierniewicach - podobnie, jak w wielu innych miejscowościach - Policja zainaugurowała kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają". Pierwsze spotkanie na temat "patoklimatów" odbyło się wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach.

Z uczniami szkoły średniej spotkała się asp. Małgorzata Białkowska, policjantka, która  zajmuje się działaniami profilaktycznymi. Podczas spotkania uczniom szkoły przedstawione zostały negatywne skutki prawne, a także życiowe związane z narkotykowymi i dopalaczowymi "patoklimatami", do których odnosi się kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"..

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z młodzieżą, które organizowane są nie tylko w ramach Kampanii, ale także prowadzonego w komendzie programu profilaktycznego odnoszącego się do tej tematyki.

Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają" ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. (żródło częsciowe KGP)