Plan pracy - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Plan pracy

Plan Pracy Zarządu Koła na 2017 rok
 

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skierniewicach w bieżącym roku roku planuje:

 1. Opracować i wydać kronikę Koła za 2016 rok.
 2. Kontynuować działania zmierzające do zorganizowania turnusu wczasowo – rehabilitacyjnego w ośrodku w Sarbinowie.
 3. Prowadzić działania zmierzające do organizacji wczasów w Budwie – Czarnogóra.

Zorganizować i przeprowadzić:

 1. Zabawę karnawałową – styczeń.
 2. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – marzec .
 3. Spotkanie integracyjne „Powitanie wiosny” - maj.
 4. Wycieczkę na Litwę – maj.
 5. Wczasy grupowe w Sarbinowie dla ok. 45 osób – czerwiec.
 6. Grupowe wczasy dla ok. 50 osób na terenie Czarnogóry - Budwa czerwiec/lipiec.
 7. Wycieczkę do Zielonej Góry – wrzesień.
 8. Spotkanie opłatkowe – grudzień.
 9. Spotkanie noworoczne – grudzień.
 • Kontynuować cotygodniowe dyżury członków Zarządu Koła.
 • Organizować jednodniowe wycieczki do interesujących miejsc.
 • Prowadzić działania powodujące dalszy wzrost liczby członków oraz integrację środowiska emerytów i policjantów.
 • Zacieśniać współpracę z kierownictwem Komendy Miejskiej.
 • Rozwijać współpracę z innymi organizacjami emerytów z terenu naszego miasta oraz Radą Seniorów przy Urzędzie Miasta.
 • W miarę potrzeb aktualizować niniejszy plan.

 


Przedstawiony Plan Pracy jest ramowy, szczegółowy Plan jest opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Koła.