Ważniejsze dokonania - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

W  ROKU 2017 ZARZĄD KOŁA m.in. ZORGANIZOWAŁ:

  • zabawę karnawałową dla 56 osób,
  • wczasy krajowe i zagraniczne, łącznie dla 89 osób,
  • wycieczkę zagraniczną i krajową dla 91 osób,
  • wiosenne i jesienne spotkania integracyjne – uczestniczyło w nich 118 osób,
  • wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi dla 50 osób,
  • spotkanie opłatkowe z udziałem 52 osób,
  • spotkanie podsumowujące działalność koła w 2017 r. - udział wzięły 52 osoby,
  • zbiórkę podpisów popierających projekt zmian w ustawie o policji  oraz spotkanie z gen. A. Rapackim, w którym uczestniczyło ok. 120 osób.
  • Członkowie Zarządu Koła reprezentowali koło podczas obchodów Święta Policji.
  • Na wniosek Zarządu Koła ZG SEiRP wyróżnił 4 naszych członków odznakami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” z dyplomem.