Ważniejsze dokonania - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU KOŁA w 2018 roku.

 

1. Liczba członków na dzień 1.01.2018 roku to 156 osób, w tym:

 • zwyczajnych            127,
 • wspierających            29,
 • kobiet w kole mamy  53,

2. W 2018 roku przyjęto 3 nowych członków,

3. Skreślono 10, zmarło 2.

4. Składkę za 2018 rok zapłaciło 100 % członków.

5. W roku 2018 podczas dyżurów członków Zarządu Koła z różnymi sprawami zgłosiło się 299 osób.

6 . Zorganizowane spotkania  integracyjne;

 • bal karnawałowy dla 117 osób,
 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet – 42 osoby,
 • dzień Seniora Policyjnego – 63 osoby,
 • jesienne spotkania integracyjne – uczestniczyło w nim 60 osób,
 • wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi dla 53 osób,
 • wycieczka do Warszawy Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Polin dla 35 osób,
 • tradycyjne spotkanie opłatkowe dla 42 osób.
 • wczasy zagraniczne i krajowe łącznie  dla 95 osób,

7 . W roku 2018 zaopiniowano i skierowano do Sekcji Socjalnej KWP w Łodzi 32 wnioski które dotyczyły:

 • zapomóg   23,
 • dofinansowania do wypoczynku   7,
 • dofinansowanie do pogrzebu   2,

8. Inne przedsięwzięcia;

 • wciągu roku wręczono 19 dyplomów  jubileuszowych członkom kończącym 50, 60, 70, 80 i więcej lat.
 • wystąpiono także do Zarządu Głównego z 4 wnioskami o przyznanie odznak dla wyróżniających się członków.
 • na bieżąco prowadzona jest podstrona internetowa na stronie Komendy Miejskiej Policji oraz kronika Koła.
 • w wojewódzkim Dniu Seniora zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski wzięło udział 31 członków,
 • 60 członków koła uczestniczyło w „Miejskim Dniu Seniora”,organizowanym przez Prezydenta Miasta
 • 31 października członkowie Zarządu Koła odwiedzili na cmentarzach w Skierniewicach i Jeruzalu groby zmarłych członków koła, zapalono znicze z logo Stowarzyszenia,