Ważniejsze dokonania - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

WAŻNIEJSZE DOKONANIA ZARZĄDU  KOŁA  SEiRP   W  ROKU 2019

 

 Liczba członków  na dzień 31.12.2019 r. to 160  osób, w tym:

 • zwyczajnych            127,
 • wspierających            29,
 • kobiet w kole mamy  44.

W 2019 roku przyjęto 4 nowych członków,

Skreślono 0, zmarło 3.

Składkę za 2019 rok zapłaciło 100 % członków.

 Złożono 8 wniosków do Zarządu Głównego/Wojewódzkiego o nadanie odznak lub dyplomów:

 • 4  członków odznakami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” z dyplomem.
 • odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”.

W roku 2019 podczas dyżurów Zarządu zgłosiło się 299 członków z różnymi sprawami.

 Zarząd korzystał z funduszu socjalnego na dofinansowanie organizowanych spotkań integracyjnych;

 • 4 razy na kwotę 10 235 zł
 • otrzymaliśmy dofinansowanie dla 250 osób przeznaczone na organizację spotkań integracyjnych, wycieczek i wczasów grupowych.

 Zorganizowaliśmy następujące spotkania integracyjne:

 • bal karnawałowy dla 80 osób,
 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet – 45 osoby,
 • wycieczka promowa do Szwecji – 57 osoby,
 • wycieczka do Kłodawy i Uniejowa – 36 osoby,
 • bal z okazji 100-lecia powstania Policji – 55 osób,
 • jesienne spotkania integracyjne – uczestniczyło w nim 64 osób,
 • wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi dla 53 osób,
 • tradycyjne spotkanie opłatkowe dla 50 osób.
 • wczasy zagraniczne i krajowe łącznie  dla 86 osób,

Zorganizowaliśmy wczasy grupowe:

 • Sarbinowo Morskie 27.06 do 11.07.
 • Hiszpania Blanes 12.08 – 23.08.

 

W roku 2019 zaopiniowaliśmy i skierowaliśmy do Sekcji Socjalnej KWP w Łodzi 32 wnioski które dotyczyły:

 • zapomóg      - 22,
 • dofinansowania do wypoczynku – 17,
 • dofinansowanie do pogrzebu – 2.

Inne przedsięwzięcia;

 • -wciągu roku wręczono 19 dyplomów  jubileuszowych członkom kończącym 50, 60, 70, 80 i więcej lat.
 • 60 członków koła uczestniczyło w „Miejskim Dniu Seniora”,organizowanym przez Prezydenta Miasta,
 • członkowie Zarządu Koła nawiedzili w miejscu zamieszkania 4  obłożnie chorych członków Koła,
 • 30 października członkowie Zarządu Koła odwiedzili na cmentarzach w Skierniewicach, Makowie i Jeruzalu 24 groby zmarłych członków koła, zapalono znicze z  logo Stowarzyszenia,