Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych

Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych

Kontakt z funkcjonariuszami pełniącymi słyżbę w PdOZ za pośrednictwem dyżurnego jednostki tel. 834 11 88 lub  Naczelnika Wydziału Prewencji lub jego zastępcy 46 834 11 28.