Aktualności arrow Praca dla Policjantów
piątek, 27 maj 2016
 
 
 
 

 
Służba w Policji Drukuj E-mail
  
 
 
Wstępne informacje o przyjęciu do służby w Policji można uzyskać w
Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
tel. 46 834 1232 lub 46  834 1236
 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: 
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii 
• nie karany i korzystający z pełni praw publicznych 
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie 
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ: 
• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
• w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
• pod numerami tel. 0-42 665 1365; 665 13 69 
• e-mail: sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl 


NALEŻY PRZYNIEŚĆ NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW : 
pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, 
wypełniony kwestionariusz osobowy część A i C (do pobrania w KWP/KPP lub na stronie www.policja.pl/rekrutacja
odręcznie napisany życiorys w formie opowiadania, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), książeczka wojskowa